0902 377 829

Tem Bảo Hành Dán Lên Đèn Trước Khi Giao Hàng

1. Đèn DQA bảo hành 2 năm tronng suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Chúng tôi thực hiện dán tem Bảo Hành lên đèn trước khi giao hàng. Đảm bảo quyền lợi nhà Phân Phối, Đại lý và Khách Hàng.

 

2.Kho hàng:

3.Giao hàng:

Cảm ơn Qúy Khách Hàng đã tin cậy và chọn lựa sản phẩm Đèn NLMT DQA.