0902 377 829

Lý Do Sử Dụng Điện Năng Lượng Mặt Trời

Ngày càng có nhiều quý Khách Hàng  thi công lắp đặt điện NLMT cho gia đình, doanh nghiệp, nhà xưởng. Sản phẩm đã trở nên quen thuộc của đại bộ phận người dân trên khắp đất nước . Vì chúng có những ưu điểm vượt trội sau:

  1. Sử dụng điện năng lượng mặt trời để giảm hóa đơn tiền điện, chủ động bài toán chi phí vận hành sử dụng điện trong hoạt động kinh doanh , sản xuất.
  2. Sử dụng điện năng lượng mặt trời để bảo vệ môi trường xung quanh.
  3. Sử dụng điện năng lượng mặt trời NỐI LƯỚI để tăng giá trị cho hệ thống đầu tư của bạn, trường hợp sử dụng còn dư thừa, chúng ta bán trực tiếp cho EVN , bảo vệ khắc phục việc tăng giá điện trong tương lai.
  4. Giá điện đã tăng khoảng 7-9 % mỗi năm và dự kiến sẽ còn tăng cao. Nhu cầu về điện tăng đáng kể trong vài năm qua của người dân.
  5. Sử dụng điện năng lượng mặt trời NỐI LƯỚI là một đầu tư hiệu quả cao, lâu dài đã được chứng minh thực tế: lợi nhuận đầu tư hệ thống đạt 17-19% /Năm; cao hơn  gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng hiện nay.
  6. Sử dụng điện năng lượng mặt trời : chi phí đầu tư lúc đầu khá cao , thu hồi vốn  trong vòng  4-5 năm, các năm về sau lợi ích lâu dài.
  7. Năng lượng điện mặt trời NỐI LƯỚI : Công nghệ đáng tin cậy trên toàn cầu và có thời gian sử dụng vận hành 25 năm.

   Hãy liên hệ với chúng tôi sớm nhất để có nguồn điện sạch, hiệu quả kinh tế và an toàn cho hoạt động hệ thống điện của gia đình và cơ sở kinh doanh của quý Khách Hàng.